INFORMAČNÝ LETÁK

 

INFORMAČNÝ LETÁK PODĽA ZÁKONA 89/2016 Z.Z. O VÝROBE, OZNAČOVANÍ A PREDAJI TABAKOVÝCH VÝROBKOV A SÚVISIACICH VÝROBKOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV § 15

 

Tento výrobok nie je určený na odvykanie od fajčenia, ani na diagnostiku, liečbu, prevenciu, miernenie príznakov ochorenia alebo iné ovplyvňovanie zdravotného stavu. Nie je terapeuticky prínosný. Nepoužívajte e-cigaretu, ak nie ste plnoletý. Produkt nie je vhodný pre osoby citlivé na nikotín, tehotné a dojčiace ženy. Nepoužívajte ho, ak máte dýchacie ťažkosti, ochorenia srdca, vysoký krvný tlak alebo cukrovku. Ak máte nejaké zdravotné problémy, poraďte sa pred jeho užívaním s lekárom. Prerušte používanie výrobku, ak sa objaví nevoľnosť, závraty, slabý alebo rýchly tep, vracanie, hnačka alebo iné nežiaduce symptómy. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Táto časť obsahuje dôležité informácie o bezpečnej a efektívnej prevádzke. Tieto informácie si prečítajte pred použitím výrobku. Používajte iba batérie a adaptér dodaný výrobcom. Použitím neautorizovaného príslušenstva môže zaniknúť záruka. Počas nabíjania elektronickej cigarety nevyberajte batériu. Nepoužívajte elektronickú cigaretu pri elektromagnetických zdrojoch ako televízory, rozhlasové prijímače a mikrovlnné rúry. Počas búrky vyberte napájací adaptér zo zásuvky, aby sa predišlo úrazom elektrickým prúdom alebo požiaru. Elektronickú cigaretu a batériu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Elektronickú cigaretu nenechávajte na miestach s teplotou vyššou ako 60ºC alebo 140ºF. Na čistenie elektronickej cigarety nepoužívajte agresívne chemikálie alebo čistiace prostriedky. Počas nabíjania sa elektronickej cigarety nedotýkajte vlhkými rukami. Mohlo by to mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo vážne poškodiť výrobok.

Používajte iba schválenú batériu. Batériu udržiavajte suchú a zabráňte styku s tekutinami, pretože môžu spôsobiť skrat. Zabráňte styku batérie s kovovými predmetmi, pretože môžu spôsobiť skrat. Nepoužívajte poškodené alebo deformované batérie. Ak batéria zapácha, prestaňte ju používať. Batériu nabíjajte na pevných nehorľavých povrchoch, nezakrývajte ju, aby sa mohla dostatočne ochladzovať pri nabíjaní. Batériu uchovajte mimo dosahu detí. Ak z batérie uniká kvapalina: Zabráňte, aby sa vytekajúca kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou, očami alebo oblečením. Ak sa dostane do kontaktu, vypláchnite čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku radu. Zabráňte styku batérie s ohňom, pretože batéria môže explodovať. Nepokúšajte sa batériu otvárať alebo opravovať. Batériu nezahadzujte do ohňa ani do vody. Použité batérie recyklujte alebo zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

Nikotín, či už pochádzajúci z fajčenia alebo z liekov určených na nikotínovú substitúciu, ale aj z elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky s obsahom nikotínu spôsobuje uvoľňovanie katecholamínov z drene nadobličiek. Preto u pacientov s nekontrolovanou hypertyreózou alebo feochromocytómom je potrebná pri používaní zvýšená opatrnosť.

Tento výrobok nie je určený pre tehotné a dojčiace ženy. Gravidita a laktácia - nikotín preniká placentárnou bariérou k plodu a ovplyvňuje jeho dýchacie pohyby a krvný obeh. Tento vplyv je závislý na dávke nikotínu. Fajčenie môže veľmi vážne poškodiť plod alebo dieťa, a matka (nastávajúca matka), preto má čo najskôr prestať fajčiť. Tehotné alebo dojčiace fajčiarky majú používať elektronickú cigaretu a plniace fľaštičky iba po konzultácii s lekárom. Riziko z používania elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky pre plod nie je úplne zdokumentované. Nikotín prestupuje do materského mlieka v malom množstve, ktoré aj pri terapeutických dávkach môže ovplyvniť dojčené dieťa.

 

NEŽIADUCE ÚČINKY

Elektronická cigareta s plniacou fľaštičkou môže spôsobiť nežiaduce účinky, ktoré sú podobné ako pri používaní nikotínu iným spôsobom – vrátane fajčenia – a sú predovšetkým závislé od dávky. Väčšina nežiaducich účinkov popísaných užívateľmi sa vyskytuje hlavne počas prvých 3 - 4 týždňov od začiatku používania. Niektoré príznaky, ako sú závraty, bolesti hlavy a poruchy spánku môžu byť prejavom abstinenčných príznakov súvisiacich s ukončením fajčenia.

V súvislosti s ukončením fajčenia môžu vznikať aftózne ulcerácie na sliznici ústnej dutiny. Kazuistika je nejasná. Nikotín uvoľnený z elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky môže niekedy na začiatku používania vyvolať mierne podráždenie pažeráka, zvýšenú saliváciu alebo čkanie.

 

KONTRAINDIKÁCIE

Precitlivenosť na nikotín alebo na ktorúkoľvek z látok v plniacej fľaštičke.

Elektronická cigareta je výrobok, ktorý možno použiť na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín - preto Vás upozorňujeme, že nikotín je vysoko návykovou látkou. Predajca neodporúča používať výrobok s plniacou fľaštičkou s obsahom nikotínu. Pri použití elektronickej cigarety s plniacou fľaštičkou s obsahom nikotínu si pozorne prečítajte informačný leták k plniacej fľaštičke!

 

V PRÍPADE, ŽE SA U VÁS OBJAVILI NEŽIADUCE ÚČINKY, PRESTAŇTE VÝROBOK OKAMŽITE POUŽÍVAŤ A KONTAKTUJTE NAŠE INFORMAČNÉ CENTRUM:

TEL.: + 421 ( 0) 950 467 678

E-MAIL: INFO@VAPEEE.EU

 

Všetky nepoužité plniace fľaštičky alebo odpad vzniknutý z plniacich fľaštičiek a elektronickej cigarety musí byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

 

informacny_letak

etiketa_ecigarety

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz