OVERENIE PLNOLETOSTI

 

nové logo - 18

 


Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov zakazuje predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet osobám mladším ako 18 rokov a ukladá každému povinnosť odoprieť ich predaj takejto osobe, preto žiadame od každého zákazníka e-shopu pred prevzatím objednávky dôveryhodne preukázať, že dosiahol vek 18 rokov a na tento účel žiadame o vykonanie overenia plnoletosti/veku.

 


Aby ste predišli opakovanému overovaniu svojej plnoletosti, odporúčame Vám sa registrovať na našom webe, v takom prípade si jednou z 3 nižšie uvedených možností jednorázovo overíte svoj zákaznícky účet (dátum narodenia uvedený v registrácii), následne už nebudete musieť tento proces overovania absolvovať.

 

AKO POSTUPOVAŤ?

 

Pokiaľ u nás robíte prvú objednávku a nemáte ju na osobný odber, buď si zvoľte spôsob dopravy DPD - ID CHECK, Vaša totožnosť a plnoletosť bude overená kuriérom. Pri ostatných spôsoboch dopravy Vám najskôr zašleme sms s kódom na spustenie overovacieho procesu prostredníctvom VeriFace. Ako uvádzame vyššie, odporúčame Vám vytvoriť si registráciu a jedným z týchto spôsobov si ju natrvalo overiť.

 

AKO OVERUJEME PLNOLETOSŤ/VEK

 

   • nakupovať v e-shope môže iba osoba po dovŕšení 18. roku veku, 
   • pred každým nákupom vyžadujeme splnenie vekovej hranice,
   • ponúkame 3 rôzne spôsoby overenia zákazníka,
   • proces overovania plnoletosti/veku neprebehne, pokiaľ na to nedáte výslovný súhlas,
   • pokiaľ s takýmto overením súhlasíte, prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje, 
   • Vaše osobné údaje budú spracúvané len do okamihu dokončenia overenia plnoletosti/veku,
   • spracúvané budú Vaše osobné údaje na doklade a biometrická fotografia Vašej tváre,
   • prevádzkovateľ si neuchová žiadne osobné údaje súvisiace s týmto overením,
   • prenos osobných údajov pri overovaní prostredníctvom služby VeriFace je zabezpečený,
   • sprostredkovateľ Vaše osobné údaje nespracúva na iný než stanovený účel,
   • po overení plnoletosti/veku budú Vaše osobné údaje automaticky zlikvidované,
   • poskytnuté údaje podliehajú ochrane osobných údajov podľa osobitných predpisov,
   • v prípade pochybností o veku zákazníka online nákup neumožníme,
   • upozorňujeme, že vek zákazníka pred vydaním tovaru overuje aj kuriér, resp. personál.

 

3 MOŽNOSTI OVERENIA

 

SÍDLO SPOLOČNOSTI / ODBERNÉ MIESTO - KAVIAREŇ O-PI  

Pokiaľ sa nachádzate v Bratislave, najjednoduchší spôsob overenia je osobne na sídle spoločnosti (Jadranská 73), prípadne na našom odbernom mieste - kaviareň O-PI (Mliekárenská 11).

 

overenie_1 

 

OVERENIE ZÁSIELKOU PROSTREDNÍCTVOM DPD ID CHECK  

Pokiaľ sa nachádzate kdekoľvek na Slovensku, máte možnosť vykonať overenie 1. zásielkou prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Pri doručovaní zásielky je nevyhnuté kuriérovi preukázať totožnosť a bude skontrolovaná plnoletosť.

 

overenie_2 

 

OVERENIE PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY VERIFACE  

Pohodlné overenie online prostredníctvom počítaču alebo mobilného telefónu s kamerou. Podrobnejšie informácie o tomto spôsobe overenia nájdete nižšie. Nemusíte sa obávať online overenia, s podobným postupom ste sa mohli stretnúť napríklad pri zakladaní bankového účtu na diaľku. Overenie nevykonávame my, ale spoločnosť Rokan Biometrics, s.r.o., ktorá má na to všetky potrebné oprávnenia od slovenských úradov.

 

overenie_3 

 

AKO FUNGUJE PROCES OVERENIA VERIFACE?

 

  • prostredníctvom sms / e-mailu od nás obdržíte kód, pomocou ktorého spustíte overovací proces,
  • navštívte stránku: https://app.veriface.eu a zadajte kód, ktorý ste od nás obdržali,
  • spustite proces overenia - služba VeriFace funguje na každom smartfóne a akomkoľvek zariadení s kamerou, prispôsobuje tak proces overovania potrebám zákazníka,
  • odfoťte doklad totožnosti - pomocou smartfónu alebo zariadenia s kamerou odfoťte svoj doklad totožnosti. OCR technológia poháňaná umelou inteligenciou automaticky vylepší fotografiu, zistí údaje potrebné pre KYC (Know Your Customer) a tieto údaje prevedie do textovej podoby. Aj menej kvalitné fotografie sú spracované s vysokou presnosťou,
  • potvrďte svoje údaje - potvrďte správnosť údajov získaných pomocou OCR technológie, prípadne ručne aktualizujte nesprávne údaje. Systém automaticky vyhodnotí oblasť údajov, ktorá bola prečítaná s nízkou dôveryhodnosťou, aby bolo možné vykonať prípadnú ďalšiu kontrolu týchto polí,
  • odfoťte svoju tvár - služba VeriFace používa najpresnejšiu technológiu rozpoznávania tváre na svete, ktorá porovná fotografiu tváre na doklade totožnosti s vašou fotografiou tváre. Tento algoritmus spracoval viac než miliardu tvárí a pri potvrdzovaní totožnosti je spoľahlivejší ako interakcie tvárou v tvár,
  • vykonajte kontrolu živosti - dokončite celý proces overenia, aby sme sa uistili, že ste skutočná, živá osoba a nie iba podstrčená fotografia. Jednoduchá a bezpečná kontrola živosti, ktorá vychádza z fotografie tváre a zaistí záverečnú bezpečnostnú kontrolu,
  • dokončite proces overenia - proces overenia veku zákazníka bol úspešný a dokončený.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz